MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.kusadasigold.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  22/03/2023

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 31/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00834 | Ngày quay thưởng 31/01/2023

 • 10
 • 11
 • 31
 • 32
 • 38
 • 52
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 73,618,027,050đ
Jackpot 2         0 3,419,341,800đ
Giải nhất       29 40,000,000đ
Giải nhì      1,571 500,000đ
Giải ba     28,703 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 28/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00833 | Ngày quay thưởng 28/01/2023

 • 09
 • 22
 • 23
 • 29
 • 38
 • 47
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 69,843,950,850đ
Jackpot 2         1 4,450,051,600đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      1,021 500,000đ
Giải ba     19,927 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00832 | Ngày quay thưởng 26/01/2023

 • 08
 • 15
 • 18
 • 20
 • 33
 • 41
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,293,412,500đ
Jackpot 2         0 4,166,658,450đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      727 500,000đ
Giải ba     16,315 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00831 | Ngày quay thưởng 24/01/2023

 • 03
 • 05
 • 10
 • 12
 • 29
 • 30
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,877,769,750đ
Jackpot 2         0 3,898,253,700đ
Giải nhất       21 40,000,000đ
Giải nhì      1,342 500,000đ
Giải ba     24,714 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00830 | Ngày quay thưởng 19/01/2023

 • 03
 • 21
 • 32
 • 33
 • 38
 • 52
 • 30
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,304,180,150đ
Jackpot 2         0 3,612,299,300đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      791 500,000đ
Giải ba     16,980 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00829 | Ngày quay thưởng 17/01/2023

 • 01
 • 09
 • 20
 • 36
 • 44
 • 50
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 59,818,408,950đ
Jackpot 2         0 3,336,102,500đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      866 500,000đ
Giải ba     18,669 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00828 | Ngày quay thưởng 14/01/2023

 • 05
 • 17
 • 24
 • 30
 • 43
 • 53
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,793,486,450đ
Jackpot 2         1 4,023,574,850đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      807 500,000đ
Giải ba     16,275 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00827 | Ngày quay thưởng 12/01/2023

 • 05
 • 14
 • 37
 • 45
 • 47
 • 55
 • 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 54,479,037,450đ
Jackpot 2         0 3,766,413,850đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      640 500,000đ
Giải ba     14,449 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00826 | Ngày quay thưởng 10/01/2023

 • 05
 • 12
 • 14
 • 19
 • 46
 • 51
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 51,992,583,600đ
Jackpot 2         0 3,490,141,200đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      733 500,000đ
Giải ba     16,298 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/01/2023
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00825 | Ngày quay thưởng 07/01/2023

 • 03
 • 04
 • 09
 • 15
 • 33
 • 54
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 49,544,227,650đ
Jackpot 2         0 3,218,101,650đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      697 500,000đ
Giải ba     14,990 50,000đ